ספר ויקרא
(ויקרא)

 הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס

עשר פרשות השבוע של ויקרא, ההרצאות הן משנים קודמות, החל משנת 2008

מחיר: $13.00