הזוהר על סיפורי חייזרים, חוצנים וישויות ממימדים אחרים
(הזוהר על חוצנים וחייזרים)


ספר הזוהר על חוצנים, חייזרים

וישויות אחרות

·מהו המקור למיתוסים ולסיפורים הרבים? מי הם ומהיכן הם באים?

·מה יש להם לחפש אצלנו ואיך זה נראה במקום ממנו הם באים?

·כמה סוגים של "חייזרים" כאלו יש ביקום שלנו?

·האם הם נמצאים כבר בינינו?

שתי הרצאות בנושא ע"י שאול יודקביץ

2:40 שעות סה"כ

מחיר: $8.00