קורס סוד האלף בית 2, פ' - א', מנצפ"ך
(סוד האלף בית 2)

כ”ב האותיות נחשבות כ-22 אבני הבניין של הבריאה, הקורס יעסוק בכוחות שכל אות מייצגת ואיך צורתה והצליל שלה קשורים לאבני הבניין של היקום.

הקורס יעסוק בטקסטים מקוריים של הזוהר וספר היצירה, בעיקר, וכמו כן במדיטציה הייחודית של כל אחת מן האותיות.


תחילת הקורס: יום ה’, כ"ג אדר א', תשע”ו 03.03.2016

מנחה: שאול יודקביץ

מחיר: $78.00