קורס סוד האלף בית 1 - ת'- צ'
(סוד האלף בית 1)

לימוד סוד האותיות העבריות מן הזוהר ומספר היצירה.

כ”ב האותיות נחשבות כ-22 אבני הבניין של הבריאה, הקורס יעסוק בכוחות שכל אות מייצגת ואיך צורתה והצליל שלה קשורים לאבני הבניין של היקום.

הקורס יעסוק בטקסטים מקוריים של הזוהר וספר היצירה, בעיקר, וכמו כן במדיטציה הייחודית של כל אחת מן האותיות.

עשרה שיעורים שבועיים, בימי חמישי 21:00-22:15

תחילת הקורס: יום ה’, ה’ טבת, תשע”ו 17.12.2015

מנחה: שאול יודקביץ

מחיר: $78.00