ספר שמות
(שמות)

 הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס

אחת עשרה פרשות השבוע של שמות, ההרצאות הן משנים קודמות, החל משנת 2009

מחיר: $13.00