זוהר הסולם על בראשית א', יום ב', ג', ד' דמעשה בראשית
(זוהר בראשית א', יום ב', ג', ד')

זוהר הסולם על בראשית א', החל מסעיפים מ"ד-קל"ח.
ימים א'-ד' של ששת ימי בראשית.
42 שיעורים

מחיר: $200.00