תלמוד עשר הספירות, חלק א' - ג' מחזור סתיו 2013 - אביב 2014 הרצליה
(תע"ס, סתיו 2013 - אביב 2014, הרצליה)

תלמוד עשר הספירות חלק א'
בית מדרש ללימוד קבלה

הרצליה, ימי א' 19:00 החל מראש חודש כסלו ה'תשע"ד (03.11.2013)

מנחה: שאול יודקביץ

ששה עשר הכרכים של תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג על עץ החיים של הארי ז"ל מכילים את המפתחות העיקריים להבנת העולם, בריותיו והתיקון שלו.

לימוד זה הוא הלימוד המקיף ביותר של תורת הקבלה מרגע הצמצום ועד ימינו אלה. הדרך הטובה ביותר להבנת טבע העולם וטבע האדם.

מחיר: $500.00