ספר בראשית
(בראשית)

 הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס

שתים עשרה פרשות השבוע של בראשית, ההרצאות הן משנים קודמות, החל משנת 2008.

מחיר: $13.00