תלמוד עשר הספירות, חלק ג', הסתכלות פנימית, עם שאול יודקביץ
(תע"ס, חלק ג' , הסתכלות פנימית)

תלמוד עשר הספירות, חלק ג'

הסתכלות פנימית

עם שאול יודקביץ

ששה עשר הכרכים של תלמוד עשר הספירותשל הרב אשלג על עץ החיים של האריז"ל מכילים את המפתחות העיקריים להבנת העולם, בריותיו והתיקון שלו.
לימוד זה הוא הלימוד המקיף ביותר של תורת הקבלה מרגע הצמצום ועד ימינו אלה. הדרך הטובה ביותר להבנת טבע העולם וטבע האדם. 21 שיעורים

מחיר: $78.00