פרשת השבוע בזוהר הסולם למתקדמים
(לימוד בזוהר הסולם למתקדמים)

לימוד מתוך הזוהר, פירוש הסולם
עשרות שיעורים בזוהר - על פי נושאים, בסדר פרשות השבוע שהוקלטו בשנים 2009 - 2012
עם שאול יודקביץ
בקורס זה ניתן למצוא את שיעורי הזוהר של בית המדרש של חיים קבלה החל מסתיו 2013

מחיר: $120.00