בית הספר להתפתחות אישית והצלחה.

מטרת בית הספר להתמקד בשימוש בחכמת הקבלה ככלי מעשי להתפתחות אישית ולהצלחה במסגרת האישית שבין אדם לעצמו וגם לשיפור השתלבותו והצלחתו בעולם החומרי.

קורסים 
קורס קבלה ומדעמידע
אומנות המשא ומתןמידע
קורס מבוא לאסטרולוגיהמידע
קורס אהבה ומערכות יחסיםמידע
קורס נבואה, רוח הקודש ותקשורמידע
קורס מבוא לתפילה וכוונותמידע
קורס קבלה, רפואה וריפוימידע
סמינר קבלה ורפואההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
קורס קבלה ועסקיםמידע
קורס מדיטציה וכוונות על פי הקבלהמידע
הזוהר על סיפורי חייזרים, חוצנים וישויות ממימדים אחריםמידע