• מחיר: $13.00
  שתים עשרה פרשות השבוע של בראשית, ההרצאות הן משנים קודמות, החל משנת 2008.
 • מחיר: $13.00
  אחת עשרה פרשות השבוע של שמות, ההרצאות הן משנים קודמות, החל משנת 2009
 • מחיר: $13.00
  עשר פרשות השבוע של ויקרא, ההרצאות הן משנים קודמות, החל משנת 2008
 • מחיר: $13.00
  עשר פרשות השבוע של במדבר, ההרצאות הן משנים קודמות, החל משנת 2008
 • מחיר: $13.00
  עשר פרשות השבוע של ספר דברים, ההרצאות הן משנים קודמות, החל משנת 2008